0947212102

Điều khoản sử dụng

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA SUACHUAMAYTINHHCM.COM

Quý khách vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dung (“Điều khoản”) trước khi tiến hành liên hệ sử dụng dịch vụ, sản phẩm trên Website của Suachuamaytinhhcm.com. Bạn chấp thuận và đồng ý ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Điều khoản này khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi bạn vui lòng không sử dụng tài khoản hoặc bỏ qua nội dung này.

Điều khoản sử dụng:

Trang Web với tên truy cập www.suachuamaytinhhcm.com là thành viên thứ 3 của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ISC. Việc truy cập trang Web đồng nghĩa với việc khách hàng hiểu rõ và hoàn toàn đồng ý với các cam kết thực hiện đúng với các Điều khoản sử dụng sau đây:

1. Nội dung trên trang Web của Suachuamaytinhhcm.com 

Những nội dung của trang web này là toàn bộ hay là một phần như thương hiệu, biểu tượng, hình ảnh, banner, phần mềm, văn bản và những nội dung về sản phẩm, dịch vụ đều thuộc tài sản của Suachuamaytinhhcm.com hoặc các nội dung thông tin do Suachuamaytinhhcm kiểm soát.

Thương hiệu Suachuamaytinhhcm.com bao gồm Logo độc quyền, tên gọi, màu sắc, biểu tượng hình Máy tính và các nhãn mác dịch vụ sản phẩm được hiển thị trên Trang Web này của Suachuamaytinhhcm đã được đăng ký bảo hộ thương mại điện tử do Bộ Công Thương cấp.

Với tư cách là chủ sở hữu hợp pháp các nội dung được hiển thị trên Trang Web, Suachuamaytinhhcm.com có toàn quyền sửa đổi, bổ sung, xoá bất kỳ nội dung nào trên Trang Web vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Các nội dung về sản phẩm, dịch vụ hiển thị trên Website của Suachuamaytinhhcm.com mang tính giới thiệu và không mặc nhiên có hiệu lực áp dụng vào bất kỳ thời điểm, địa điểm nào mà Quý khách truy cập. Suachuamaytinhhcm.com có quyền hoãn, dừng ngừng cung cấp dịch vụ qua Website mà không cần báo trước.

Không ai được thay đổi, xoá, huỷ, giả mạo, sao chép, tiết lộ, hiển thị, di chuyển trái phép, sử dụng vì các mục đích thương mại hay công cộng bất kỳ một phần hoặc toàn bộ những nội dung này mà không được Suachuamaytinhhcm.com chấp thuận trước bằng văn bản. Việc sử dụng này là hợp pháp nếu đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

  • Cho mục đích liên hệ dịch vụ, mua sản phẩm linh kiện tại Suachuamaytinhhcm.com
  • Khi sử dụng phải trích dẫn nguồn và giữ nguyên đường dẫn, Link đến nội dung tài liệu gốc, giữ nguyên tính toàn vẹn của thông tin và đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của Suachuamaytinhhcm đối với các tài sản trí tuệ trên Website này.

2. Truy cập và sử dụng

Suachuamaytinhhcm.com nghiêm cấm sử dụng trái phép Trang Web này; bao gồm nhưng không giới hạn, việc truy cập trái phép vào trang Web, dùng sai và phát tán nội dung và tài liệu nào đăng tải trên Trang Web. Trong trường hợp phát hiện việc truy cập và sử dụng trái phép Trang Web, Suachuamaytinhhcm.com có thể lập tức chấm dứt thoả thuận này hoặc quyền truy cập vào Trang Web của Quý khách tại mọi thời điểm mà không cần thông báo trước và yêu cầu quý khách bồi thường thiệt hại (nếu có).

3. Tài khoản cá nhân

Suachuamaytinhhcm không đảm bảo rằng các truy cập được gửi và đăng nhập đến Suachuamaytinhhcm.com qua đường Internet sẽ được đảm bảo tính bảo mật trong trường hợp khách hàng để lộ tài khoản cho người thứ 2 biết được chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra với người sử dụng nếu sử dụng tài khoản không được bảo mật. Suachuamaytinhhcm không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiêp, hoặc là hậu quả phát sinh từ việc sử dụng Trang Web này không đúng quy định, không đúng hướng dẫn hoặc không tuân thủ các quy định bảo mật thông tin.

4. Giới hạn trách nhiệm

Với những trách nhiệm theo bất kỳ điều kiện hay bảo đảm nào mà không thể được loại trừ theo quy định của pháp luật sẽ được giới hạn bởi Suachuamaytinhhcm quyết định việc lựa chọn để thay thế, sửa chữa, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hay thanh toán cho các chi phí tái cung cấp dịch vụ hoặc sửa chữa sản phẩm, dịch vụ đó.

5. Điều kiện không đảm bảo

Suachuamaytinhhcm giới hạn những điều khoản sử dụng được pháp luật nước CHXHCN Việt Nam cho phép, trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, mất mát, thiệt hại nào trực tiếp hay gián tiếp phát sinh có liên quan đến Trang Web này hoặc các trang web liên kết khác hay từ việc bên nào sử dụng hoặc không sử dụng được Trang Web do lỗi, sai sót, gián đoạn, chậm trễ truy cập hay bị hacker tấn công, lỗi hệ thống hay đường truyền.

Suachuamaytinhhcm.com xây dựng các thông tin và tài liệu nội dung trên Trang Web này với sự thận trọng và tỉ mỉ tối đã được phân tích bởi các chuyên gia và kỹ sư của chúng tôi. Tuy nhiên, Suachuamaytinhhcm không đảm bảo tính chính xác tuyệt đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và tài liệu, các đảm bảo không vi phạm quyền, quyền sở hữu của bên thứ ba hoặc đảm bảo Trang Web không bị nhiễm mã độc, virus tấn công.

Đối với quá trình truy cập và truyền tải tín hiệu thông tin, Suachuamaytinhhcm.com không đảm bảo rằng các đường truyền dữ liệu không bị chậm, gián đoạn, lỗi, mất tín hiệu đường truyền gây ra bởi các thiết bị phát không thuộc sự kiểm soát của Suachuamaytinhhcm, không chứa đựng Virus, nhiễm các chương trình gây hãi hoặc bị mã độc tấn công hệ thống thiết bị cá nhân như máy tính, điện thoại của Quý khách.

Để thực hiện tải thông tin và đăng nhập được đảm bảo an toàn, Quý khách có trách nhiệm sử dụng các thiết bị, chương trình bảo vệ phù hợp và thực hiện việc quét Virus, xoá bỏ các phần mềm độc hại.

6. Các trang Web liên kết

Suachuamaytinhhcm.com không chịu trách nhiệm về bất cứ thông tin, tài liệu, sản phẩm, dịch vụ và nội dung nào được đăng tải cung cấp tại các trang web khác liên kết đến Trang Web của Suachuamaytinhhcm.com (kể cả các trang web thành viên của ISC GROUP). Khi truy cập sử dụng những trang web liên kết khác, Quý khách phải tuân theo các quy định và điều khoản sử dung an toàn, bảo mật của các trang web đó và tự chịu trách nhiệm về tốn thiết, thiệt hại cho việc truy cập, sử dụng đó.